Romana Kubíková – starostka
Jan Horálek – místostarosta
Mgr. Dagmar Vodolánová – člen
Milan Chramosta – člen
Lukáš Charvát – člen
Bedřich Švejda – kronikář